BCIN



El jaciment de Ca n’Oliver és declarat Bé Cultural d’Interès Nacional

El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’acord de govern de data 21 de febrer de 2017 ha aprovat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la categoria de zona arqueològica, el jaciment ibèric de Ca n’Oliver. Aquesta categoria inclou els béns més rellevants del patrimoni cultural català.

La declaració suposa el reconeixement a la feina feta al jaciment des del 1986, un treball de dècades que va permetre transformar un descampat periurbà on hi havia el jaciment en l’actual museu i poblat de ca n’Oliver; unes instal·lacions exemplars que cada any reben milers de visitants i que tenen per endavant moltes possibilitats en recerca, investigació i divulgació de la cultura ibèrica i l’arqueologia.

En la declaració es destaquen com a valors patrimonials la singularitat de les restes conservades, que es consideren una peça fonamental dins l’estudi de l'antic territori de la Laietània i, en general, del món ibèric català. L’ocupació del poblat durant tota l'època ibèrica (s. VI aC al s. I aC), el converteixen en un enclavament especialment rellevant per a l'estudi d'aquesta cultura.

També s’ha donat rellevància a la importància del registre arqueològic. Al poblat de Ca n'Oliver es documenta per primera vegada el ritual de les inhumacions infantils i els testimonis més septentrionals d'escultura ibèrica zoomorfa. A més el museu conserva i exposa una extraordinària col·lecció de materials arqueològics recuperats a les excavacions que és una de les més destacades del país.

La declaració destaca que s’ha sabut combinar la recerca arqueològica amb la consolidació i la restauració de les estructures i materials, l'exposició d'aquestes a través del Museu, així com l'oferta didàctica i educativa, amb l'objectiu d'explicar la cultura ibèrica a tota la ciutadania. Més enllà de l’equip tècnic del museu, la voluntat i la dedicació de voluntaris, amics i entitats, entre les quals destaca la tasca del CRAC, han possibilitat de manera importantíssima aquest reconeixement.

La distinció com a Bé Cultural d’Interès Nacional confirma el jaciment de Ca n'Oliver de Cerdanyola com un espai patrimonial de primera línia en la recerca, amb valors arqueològics, històrics, arquitectònics i culturals indiscutibles.