Temporary exhibition


The temporary exhibition hall is dedicated to Josep Barberà, who in the 50's, along with other archaeological enthusiasts, made the first excavations in the village of Ca n'Oliver and always gave his support to the team that resumed the archaeological works in the 80’s. The space Josep Barberà is destined to host the program of temporary exhibitions of the Cerdanyola Museum.

Each year diverse samples are programmed related to cultural and natural heritage. The main goal of the temporary exhibition program is historical, ethnographic and natural dissemination, in a broad sense, trying to contribute data and objects related to Cerdanyola and get the participation of people and entities of the village, with the will to involve civil society in the day to day of the Museum.

To achieve these objectives and to deepen the contents of the exhibitions, a complementary program of activities is designed, often in collaboration with other museums and municipal services.Exposició actual: Patrimoni oblidat, memòria literària


Del 19 d’abril al 20 de maig

L'exposició Patrimoni oblidat, memòria literària vol posar en relació elements patrimonials (entenent el patrimoni en un sentit molt ampli), ja desapareguts o bé abandonats o ruïnosos –o que en un determinat període històric ho van ser–, amb textos literaris que s'hi han referit. El nostre patrimoni més afeblit es presenta així contemplat des de la memòria, la descripció, la interpretació o la creació literària. Amb el doble acompanyament d'imatge i paraula, la mostra ens ajuda a conèixer, entendre i valorar els testimonis del passat dels nostres pobles i ciutats.

El projecte es plantejà des de l'inici amb una visió oberta i no restrictiva en relació amb gèneres i tipologies, no condicionat per cànons, perioditzacions o jerarquies, fet que ha permès incorporar textos d'autors molt variats, uns de molt coneguts i d'altres que no tant, d'àmbit general o vinculats a àrees territorials concretes. Les visions literàries que aporten, quan posen els ulls en llocs concrets, enllacen amb la geografia i la història, amb la memòria i el coneixement, matèries que determinen les activitats habituals dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals. Es tracta d'una aportació més, amb voluntat de suma, als esforços que els darrers anys s'han dut a terme arreu amb l'afany de vincular territori i literatura.

L'exposició itinerant és part d’un projecte més ampli que inclourà també una pàgina web amb més elements patrimonials i textos dels que ara es mostren. La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner, amb el suport i la col·laboració de nombroses institucions, entitats i persones, han volgut contribuir a fer conèixer millor els nostres territoris, el seu patrimoni i la seva literatura, a promoure localment la lectura, l’estudi i la divulgació i a estimular la creació de noves obres literàries, que configurin, per al present i per al futur, saber, bellesa i reflexió.

 

Pròximes exposicions 


 Abans de l'Alba:
Recerca i patrimoni a la Plana del Castell


Del 6 de juny al 2 de setembre

Aquesta exposició neix amb la voluntat de mostrar la vinculació entre els treballs de recuperació del patrimoni històric i l'expansió de les infraestructures i equipaments que avui configuren el Parc de l'Alba.

Gràcies a aquesta relació, avui, després de més de 30 anys de treballs arqueològics i de 57 intervencions, és possible reconstruir la història d'aquest terrirori, situat entres les serres de Collserola i Galliners i els nuclis urbans de Cerdanyola i Sant Cugat, tot apropant-se a la vida de les comunitats humanes que el van habitar.

L'exposició també ens mostra un fràgil llegat històric, del que sovint només en queden unes poques fosses i alguns objectes, i ens recorda la responsabilitat que tenim de transmetre'l a les generacions futures, tant des de la societat civil com des de les administracions públiques.